Jälkiasennettavuus ja sähköverkkokommunikaatio

Älykkään asumisen ratkaisuissa yksi haastavimmista piirteistä on asennuksen ajankohta rakennusprojektin elinkaaressa. Toimimalla yhteistyössä rakennusliikkeiden ja talotehtaiden kanssa on mahdollista päästä kiinni suurempiin volyymeihin, mutta toisaalta tällöin täytyy tunnistaa ne ratkaisut, joista on aidosti hyötyä kaikille rakennusprojektin asukkaille ja jotka on toteutettavissa kustannustehokkaasti. Yksittäisen itselleen kotia rakennuttavan kanssa neuvotellen on mahdollista päästä kattavaan kokonaisratkaisuun, mutta haasteena on maallikon rajallinen kyky omaksua uutta muutenkin haastavassa projektissa. Kummassakin tapauksessa automaatio erityisesti asuntotasolla mielletään yleensä lisäkuluksi, vaivaksi ja mahdolliseksi vikapaikaksi.

postimages/picture6

Jälkiasennettavuudella saavutetaan useita hyötyjä: päätös automaatioratkaisun hankinnasta voidaan tehdä vasta varsinaisen rakennusprojektin jälkeen, kun suurin henkinen ja taloudellinen stressi on ohi. Ratkaisu voidaan tällöin räätälöidä kunkin asukkaan todellisiin tarpeisiin ja usein myös laajentaa myöhemminkin. Haasteita puolestaan tuottaa mahdollinen kaapelointitarve tai langattomien ratkaisujen kuuluvuus ja paristokesto. Taloyhtiöissä lisäksi ratkaisujen erilaisuus ja ylläpitovastuun siirtyminen käytännössä asukkaalle ovat useimmille huonoja puolia.

Sähköverkkokommunikaatio tarjoaa mielenkiintoisen välimuodon langattomien ja langallisten ratkaisujen rinnalle. Perinteiseen tapaan tehdyn sähköasennuksen kaapelointia voidaan hyödyntää datansiirrossa, jolloin vältetään tarve paristoille ja langattoman tiedonsiirron kantamarajoitukset esimerkiksi seinä- ja lattiarakenteiden metalliosien takia. Toisaalta ei tarvita tiedonsiirrolle erillistä kaapelointia. Haasteita puolestaan aiheuttaa tarve sähköasentajalle, fyysinen asennustila sähkökeskuksessa ja asennusrasioissa sekä tietyntyyppiset laitteet, jotka hankaloittavat kommunikointia sähköverkossa.

DigitalSTROM-järjestelmässä edellä mainittuihin haasteisiin on vastattu useilla teknisillä ratkaisuilla. Laitteisto on pilkottu järkevän kokoisiin yksiköihin, joiden sijoittelu sähkökeskukseen on helpompaa kuin yhden ison laitteen. Ohjaimet valaistuksen, verhojen ja muihin ohjauksiin ovat pieniä, jolloin niiden asennus tavallisten kytkimien ja pistorasioiden alle on helppoa. Sähköverkon häiriöistä aiheutuvat tiedonsiirto-ongelmat ovat vikasietoisten algoritmien ansiosta harvinaisia. Käytettävissä on lisäksi muutama lisäkeino toimivuuden varmistamiseksi: kommunikaation asetuksia voidaan muuttaa ohjelmallisesti toimivan toiminta-alueen löytämiseksi. Sähköverkon häiriöitä suodatetaan vaihekohtaisesti, minkä lisäksi hankaliksi osoittautuville yksittäisille laitteille on saatavilla laitteen lähelle asennettavia laitesuotimia vähentämään kodin sähköverkkoon pääseviä häiriöitä.

postimages/picture7

Jälkiasennettavuutta on digitalSTROM-järjestelmässä saavutettu myös tarjoamalla integraatioita kodin lähiverkkoon (LAN tai WLAN) kytkettäviin laitteisiin, kuten Sonos, Hue, Doorbird ja HomeConnect (tietyt Boschin ja Siemensin kodinkoneet). DigitalSTROM:iin ja sen integraatioihin palataan tarkemmin tulevissa kirjoituksissa.

Ari Korpi
Tuotepäällikkö
Smartecno